سازمانها و نهاد ها

سازمانها و نهاد ها

آموزش زبان برای مشاغل (ESP)
در این دوره تلاش می شود تا دانش زبانی افراد هم به لحاظ عمومی و هم به لحاظ تخصصی افزایش یافته،  اهداف ذیل میسر گردد؛ 
الف : مکالمه کاربردی و زبان انگلیسی روزمره 
ب: مکاتبات بازرگانی با هدف یادگیری صحیح نامه نگاری و تنظیم قرارداد های تجاری 
ب: فراگیری دانش وسیعی از واژگان، اصطلاحات و جملات مهم و کلیدی زبان انگلیسی در حوزه تخصصی افراد
پ: تمرین تلفظ درست واژگان و لهجه استاندارد انگلیسی – امریکایی
ت: تقویت درک شنیداری از مکالمات روزمره گویشوران بومی
ث: توانایی خواندن و درک مفاهیم متون انگلیسی، مقالات و اصطلاحات روزنامه ها و مجلات انگلیسی زبان
ج: کسب توانایی در ارائه مقالات علمی و شرکت در سمینارهای بین المللی
 
 
نحوه اجرای برنامه آموزش زبان در موسسات و ارگانها:
  •   بصورت گروهی 
  •   خصوصی و نیمه خصوصی
  •   بصورت غیر حضوری (از طریق تلفن یا بصورت آنلاین)
 
 مشاغل دریافت کننده این آموزشها شامل:
مهندسین، پزشکان، کارکنان و مدیران بانکها، صنعت نفت، شرکتهای توریستی، بیمه، شرکتهای بازرگانی