اهداف آموزشی 

آموزشگاه زبان میلاد بعنوان یک نظام آموزشی معتبرتحت عنوان سیستم آموزشی میلاد(Milad Education System)و با حدود سی سال تجربه در امر آموزش زبان به دانش آموزان، دانشجویان، مدرسین، متخصصین، تاجران، پزشکان و غیره در کشور، توانسته است به شکل اصولی و نوین و با استفاده از آخرین دست آوردهای آموزشی تحولی شگرف را در این حوزه ایجاد کند. این مجموعه در چهار مقطع سنی خردسالان (از 5 سال تا 7 سال)، کودکان( از 7 سال تا 12 سال)، نوجوانان (از 12 سال تا 18 سال) و بزرگسالان (از 18 به بالا )آمادگی ارائه خدمات مطلوب و جامع به زبان آموزان عزیز را دارد. به همین منظور و با اعتقاد به اهمیت سن زبان آموز بعنوان یکی از محوری ترین عوامل یادگیری، این مجموعه اهداف و فعالیتهای آموزشی خود را فراخور نیاز هر گروه سنی تبیین و با توجه به آن اهداف، نسبت به تهیه سایر ارکان آموزشی از قبیل تهیه محتوای آموزشی (کتاب زبان آموز ؛ کتابچه تکلیف ؛ انواع آزمونها) راهنای معلم ، راهنمای اولیا ، رسانه های مختلف آموزشی وغیره اقدام نموده است. در این سیستم آموزشی همچنین با اجرای دقیق ارزشیابی ها و نظارت های دوره ای و مطالعه موردی بازخوردها،  نسبت به بهینه سازی و به روز رسانی (up-date) کلیه اهداف و برنامه ها تلاش می شود. زیرا به اعتقاد ما امر آموزش به طور عام و آموزش زبان به طور خاص فعالیتی پویا است که همواره نیازمند تجدیدنظر و بازنگری بوده تا با سایر فعالیتها و پیشرفتهای مختلف جوامع انسانی همگام باشد.

نظام آموزشی میلاد با توجه به شرایط حاکم بر حوزه آموزش کشور و الزام به رعایت اصولی که در این مجموعه تشریح شده، به صورت مستقل و خودکفا و به دور از هرگونه جنجالهای تبلیغاتی، خدمات آموزشی، فرهنگی خود را در نهایت صداقت و سلامت و سادگی به کلیه علاقه مندان ارائه می نماید. امید اینکه این تلاشها نتیجه مطلوبی را برای نسل آینده عینیت بخشیده و گامی مناسب در راستای آموزش صحیح و اصولی زبان برداشته باشد.