پرسش و پاسخ

چرا میلاد؟

اصول و رویکرد آموزشی نظام آموزشی میلاد (M.E.S) در ارتباط با آموزش زبان

در خصوص رویکرد آموزشی موسسه ذکر چند مورد ضروری است؛

اهمیت یادگیری زبان دوم (یا خارجه)

امروزه به سختی می توان اهمیت فراگیری زبانهای بین المللی را در تمام ابعاد زندگی نادیده گرفت. اکنون فرزندان ما در جهانی زندگی می کنند که برای موفقیت در آن نا گزیرند علاوه بر زبان مادری به زبان یا زبانهای دیگر نیز تسلط داشته باشند (Curtain & Dahlberg, 2010). آموزش زبان‌های دوم و سوم علاوه بر آنكه به فرد در ارتباط بهتر كمك می‌كند، با موفقیت ویدر سایر موضوعات آموزشی(در مدارس) و مهارت‌های حل مسئله نیز در ارتباط است (Bialystok, 1999). به گفته کارشناسان این افراد از هوش اجتماعی بالاتری برخودار بوده درك عمیق‌تری از فرهنگ خود و نیز فرهنگ زبانی كه در آن مهارت یافته اند، دارند. همچنین این زبان آموزان در رقابت‌های شغلی برای كسب مشاغل بهتر و ارتباطات بین‌المللی موفق‌تر خواهند بود.

در حال حاضر زبان دوم اکثر کشورهای دنیا ( نظیر هند، پاکستان، فیلیپین، کنیا ) همچنین زبان خارجه در بیشتر کشورها ( آلمان، سوئد، برزیل، شیلی، چین، کره، ترکیه، مکزیک و غیره) زبان انگلیسی است (Kachru,1990). بر اساس آخرین مطالعات بیش از 25% جمعیت جهان به نوعی از زبان انگلیسی گویش می کند (Crystal, 2012) و نیز استفاده روز افزون این زبان به عنوان زبان آموزش در سطوح تحصیلات تکمیلی، زبان رسمی برگزاری مسابقات ورزشی، المپیادهای علمی جهانی و صنعت توریسم آن را به یک زبان بین المللی تبدیل کرده است.

لذا این نقش جهانی زبان انگلیسی، تدریس آن را در میان سایر زبانهای رایج با اهمیت تر جلوه می کند.

سن مناسب در یادگیری زبان دوم (یا خارجه)

آموزش زبان دوم یا زبان خارجه در همه سنین می‌تواند اتفاق بیافتد اما هرچه كودك زودتر در معرض زبان دوم قرار گیرد،سرعت و سهولت بیشتری در اکتساب آن زبان خواهد داشت. همچنین بررسی‌ها نشان داده است اگر كودك در سن حساس زبان‌آموزی (critical period)، یعنی از بدو تولد تا12 سالگی، زبان دوم را بیاموزد مهارت بهتری در کسب لهجه بومی خواهد داشت(Lenneberg, 1967; Penfield & Roberts, 1959). به بیان دیگر هرچه سن بالاتر می رود، سرعت یادگیری و میزان تسلط فردبر لهجه اصیل آن زبان کاهش می یابد (Scovel, 1988; Harley, 1998). باید اشاره كرد كه نه تنها كودك می‌تواند همزمان علاوه بر زبان مادری زبان دوم را فراگیرد، بلكه می‌تواند زبان‌های دیگری را نیز به ‌طور جداگانه بیاموزد.

دلایل ذیل اهمیت آموزش زبان دوم (یا خارجه) را در سنین پایین یادآور می شود؛

- ارزش و اهمیت زمان باقی مانده برای تمرین و کسب مهارت بیشتر

- امکان اکتساب لهجه و گویش سلیس

- فرصت آگاهی جهانی و آشنایی بیشتر با فرهنگها

- ارزش وفواید دوزبانگی (هوش اجتماعی بالاتر، درک بالا در حل مسایل و غیره)

فرایندآموزش زبان

در آموزش یک زبان خاص هر چهار مهارت اصلی یعنی مهارت شنیداری (listening)، گفتاری (speaking)، خواندن (reading) و نوشتن (writing) مورد توجه قرار خواهند گرفت. اما با توجه به رویکرد آموزشی اتخاذ شده در این مجموعه، و همانطور که در مدل زبان آموزی طبیعی (یعنی زبان اول) نیز مشاهده می شود مهارتهای شنیداری و گفتاری از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود.به بیان دیگر، آموزش مهارتهای گفتاری و شنیداری زبان در مرحله اول تدریس قرار گرفته بر آموزش مهارتهای خواندن و نوشتاری تقدم دارند. یعنی؛پس از آنکه تسلط نسبی زبان آموز بر مهارتهای شنیداری و گفتاریمشاهده شود، آموزش مهارتهای خواندن و نوشتن نیز پررنگ تر خواهد شد.

نظام آموزشی میلاد با توجه به این نگرش اهداف ، کادر آموزشی، نشریات آموزشی، روشها و تکنیکهای تدریس، تجهیزات، رسانه های آموزشی و بالاخره مدیریت آموزشی خود را تدوین نموده است؛


اصل اول اهداف کلی آموزشی به تفکیک مهارت های چهار گانه

1 اهداف شنیداری

در رابطه با این مهارت، زبان آموز در پایان دوره آموزش زبانمی تواند:

·تلفظ واژگان زبان انگلیسی را بدرستی بشنود و تشخیص دهد.

·در مواجهه با دستورات گفتاری واکنش صحیح از خود نشان دهد.

· با گوش دادن به متون شنیداری، درک قابل قبولی از محتوا و جزییات آن داشته باشد.

2 اهداف گفتاری

در رابطه با این مهارت زبان آموز در پایان دوره آموزش زبان قادر است:

الف: واژگان زبان انگلیسی را مانند یک گویشور بومی بدرستی ادا کند.

ب: در مباحث و گفتگوهای مرتبط با موضوعات مختلف شرکت و نظرات خود را براحتی بیان کند.

پ: به کلیه سوالاتی که از او می شود و یا می شنود پاسخ صحیح ارائه دهد.

ت: در رابطه با موضوعات مختلف،نظرات خود را بیان نماید.

ث: به نحوی در مکالمات شرکت کند کهبه لحاظ ساختارهای زبانی، کاربردشناسی و نحوه تلفظ واژگان، برای بومی زبان براحتی قابل درک و فهم باشد.

3 اهداف خواندن و درک متون

در رابطه با این مهارت، زبان آموز در پایان دوره آموزش زبان می تواند:

الف: مطالب مختلف را تا حد معینی به طور صحیح بخواند و بفهمد.

ب: توانایی خواندن خود را با تلفظ و تکیه های زبانی صحیح بهبود بخشد.

پ: معنی و مفهوم یک واژه را در بافت جمله بفهمد.

ت: دانش واژگانی خود را به طور کلی گسترش دهد.

ث: به پرسشهای مربوط به متنی که می خواند پاسخ دهد.

ج: قدرتدرک مطلب خود را تقویت نمودهدر ارتباط با بحث و موضوعات مطرح شده در کلاس (بر اساس متن خوانده شده) شرکت کند.

چ: از نظر هجا و نحوه نگارش کلمات، واژگان را تشخیص دهد.

4 _ اهداف نوشتاری

در رابطه با این مهارت، زبان آموز در پایان دوره آموزش زبان می تواند:

الف: صورت نوشتاری هر آنچه را که به او تدریس شده بنویسد.

ب: آنچه را که می شنود و یا می خواند به طرز صحیح بنویسد.

پ: ساختمان جمله و ساختارهای دستوری زبان انگلیسی را بشناسد.

ت: از طریق نوشتار منظور خود را به صورت صحیح و ساده بیان نماید.

ث: به استفاده ازعلایم نگارشی مسلط گردد.

ج: نوشته های یک متن نامنظم را به طور صحیح تنظیم نماید.

چ: از متون شنیداری و یا فردی که صحبت می کند یادداشت برداری کند.

ح: با نحوه نگارش مقالات علمی آشنا شود.

اصل دوم روشها و تکنیکهای آموزشی

برابر تحقیقات زبان شناسی که تاکنون انجام شده، زبان آموز با اکتساب زبان مادری خود جهانیهای زبانی را که در تمام زبانها مشترک است فراگرفته با قرار گرفتن در معرض زبانهای دیگر صرفآ به فراگیری پارامترهای متغیر که از زبانی به زبان دیگر متفاوت خواهد بود می پردازد، که این نوع فراگیری نتیجه و نحوه بکارگیری روشهای آموزشی می باشد.

سیستم آموزشی میلاد (M.E.S)در گزینش روشها و تکنیکهای خود، هم نیاز هایزبان آموز و شرایط کلاس، و هم مسایل فرهنگی روز را مورد توجه قرار داده است. همچنین از آنجا که نیاز به برقراری ارتباط می تواند به عنوان یک انگیزش زبانی لحاظ گردد،این مجموعه رویکرد ارتباطی(CLT) به آموزش زبان داشته، بنا به ضرورت روشهای متداولی چون؛ روش فعالیت محور (Task-Based)، واکنش فیزیکی تام TPR، مونتسوری (Learning By Doing & Playing) و در نهایت روش ترکیبی Eclecticرا به کارمی گیرد.

مدرسین در کنار این روشها از تکنیکهای آموزشی چون استفاده از کارت برگها (FlashCard) و پوسترها، پخش فیلم و اسلاید های آموزشی، تمرینشعر (Song)، کتابهای داستان، بازیهای زبانی، کاردستی و غیره بهره می گیرند تا محیطی شاد و جذاب، با هدف آموزش غیر مستقیم زبان انگلیسی برای کودکان عزیز مهیا نمایند.

اصل سوم گروه بندی و تشکیل کلاس

برای شروع آموزش، سن، سابقه وسطح دانش زبانی داوطلبین به عنوان عوامل تعیین کننده درسطح بندی و تشکیل کلاسها در نظر گرفته می شود.

تعیین سطح افراد از طریق آزمون ویژه کتبی و مصاحبه شفاهی، و توسط کارشناسان با تجربه صورت می پذیرد که با توجه به امکان خطا در پاره ای موارد، برخی از این ارزیابی ها قابل تجدیدنظر خواهند بود. این اعمال تغییر حداکثر تاجلسه سوم توسط مدرس مربوطه پیشنهاد و نظر نهایی با انجام آزمون مجدد اعلام می گردد تا زبان آموز در سطح واقعی خود قرار گیرد.

اصل چهارم نقش مدرسین، کادر آموزشی و اجرایی

بنابر مفاد این اصل،مدرسین به شکل اصولی و تحت شرایط ویژه ای گزینش و برابر اهداف تعیین شده تحت آموزش لازم (در فصل سوم تشریح خواهد شد)قرار می گیرندکهاین موضوع خود اهمیت نقش مدرس را در فرایند آموزش زبان یاد آوری می نماید.

اصل پنجم نقش دانش آموز/ زبان آموز در M.E.S

در این خصوص ضمن حفظ حرمت زبان آموز در تمامی جهات و رعایت ارکان اصولی و قوانین یادگیری، مسئولتهایی در ارتباط با نقش زبان آموز در M.E.S تبیین شده که اهم آنها عبارتند از:

زبان آموز لازم است:

1 –در مسایل آموزشی از مدرسین خود پیروی نماید.

2 –بعنوان عضوی از کلاس در تمامی فعالیتها شرکت فعال داشته باشد.

3 –به تعهدات و مسئولیتهای آموزشی خود (از قبیل انجام تکالیف و تمرین و تکرار موارد تدریس شده) عمل نماید.

4 – همواره با آمادگی قبلی و پیش مطالعه در کلاس حضور یابد.

5 – در تمام زمینه های درسی کنجکاو، خلاق وپرسشگر باشد.

6 –با حضور فعال، وقت شناسی و رعایت ادبدر کلاس نمونه باشد.

اصل ششم ارزیابی از پیشرفت فراگیری

برابر این اصل، میزان پیشرفت و یادگیری زبان آموزان از طریق مشاهده منظم کلاسی ( observation)، شرکت دادن آنها در مکالماتبا استفاده از انواع تکنیکهای پرسش و پاسخ،همچنینبرگزاری آزمونهای میان ترم و نهایی،ارزیابی می گردد. این ارزیابیها همواره تحت نظارتدقیق انجام گرفته و نتایج حاصل از آنها دررفع اشکال و تقویت نقاط ضعف دانش آموزان و نیز در امر بهینه سازی فعالیتهای سیستم آموزشی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مورد استفاده قرار می گیرد.لازم به ذکر کار مدرسین و کادر آموزشی نیز همواره زیر زره بین خواهد بود تا از درستی عملکرد آنها نیز اطمینان حاصل شود.

این مجموعه همچنین با برگزاری نظر سنجی عمومی از زبان آموزان (و یا اولیا آنها) سعی خواهد داشت تا نواقص احتمالی سیستم را مرتفع نماید.

اصل هفتم ارتباط اولیا و مربیان

تفکر حاکم بر این اصل، فعالیتهای آموزشی را بعنوان فعالیتهای گروهی (Team Work)در نظر گرفته، معتقد استموفقیت در امر آموزش در گرو ارتباط نزدیک بین اولیا و مربیان است. لذا بنابر مفاد این اصل مربیان با همکاری و هماهنگی پرسنل مسئول (در مدارس) درصدد ایجاد ارتباطی نزدیک بین خود و اولیای زبان آموان برمی آیند و با تشکیل نشستهای توجیهی در آغاز ترم به صورت گروهی،و در صورت نیاز بصورت موردی نقش خود را در این راستا ایفا خواهند کرد. همچنین انتظار می رود اولیا گرامی نیز با حضور فعال خود در این جلسات پیگیر امور آموزشی تربیتی عزیران خود باشند.